Slovensko združenje veterinarjev za male živali - SZVMŽ

  • Področje delovanja
    Združenje je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično in znanstveno ukvarjajo z zdravljenjem malih živali. Združenje je pravna oseba z...
  • Namen in naloge združenja
    Namen združenja je prispevati svoj delež pri razvoju in napredku praktičnih ter znanstvenih spoznanj v veterinarski medicini malih živali v najširšem pomenu in medsebojno povezovanje zaradi uresničevanja skupnih interesov....