Komunikacija

  • Komunikacija s člani
    Komunikacija s člani združenja praviloma poteka po elektronski pošti. Za to je vsak član dolžan skrbeti, da ima upravni odbor pravilen in popol...