Področje delovanja


Združenje je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično in znanstveno ukvarjajo z zdravljenjem malih živali. Združenje je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije in izven njenih meja.

Delovanje združenja in njegovih organov je javno. Združenje o svojem delovanju obvešča ožjo in širšo javnost.

Ožjo javnost obvešča tako, da interno objavlja vabila in zapisnike organov ter izdaja interna obvestila. Zapisniki vseh sej organov so dostopni članom združenja.

Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov javne. Na sejah so lahko navzoči novinarji. O svoji dejavnosti združenje obvešča javnost po sredstvih javnega obveščanja.


Ali je bila ta informacija koristna?  • Namen in naloge združenja
    Namen združenja je prispevati svoj delež pri razvoju in napredku praktičnih ter znanstvenih spoznanj v veterinarski medicini malih živali v naj&scaron...