Namen in naloge združenja


Namen združenja je prispevati svoj delež pri razvoju in napredku praktičnih ter znanstvenih spoznanj v veterinarski medicini malih živali v najširšem pomenu in medsebojno povezovanje zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Združenje uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
  • s sodelovanjem pri razvijanju in organiziranju izobraževanj članov združenja na področju veterinarske medicine malih živali;
  • s povezovanjem in sodelovanjem z domačini in tujimi organizacijami;
  • z organiziranjem seminarjev in predavanj;
  • s posredovanjem in izdajanjem lastne strokovne literature.

Ali je bila ta informacija koristna?  • Področje delovanja
    Združenje je prostovoljno združenje veterinarjev, ki se praktično, teoretično in znanstveno ukvarjajo z zdravljenjem malih živali. Združenje je pravna...