Članarina SZVMŽ


Članarina za leto 2019 znaša 60 EUR.
Ob prvi prijavi je potrebno poravnati še stroške pristopnine, ki znašajo 15 EUR.

Zakaj postati član Slovenskega združenja veterinarjev za male živali?

SZVMŽ skrbi za razvoj veterinarske medicine malih živali v Sloveniji preko 25 let.

SZVMŽ organizira:
 • Vsakoletni dvodnevni simpozij o aktualnih boleznih malih živalih s predkongresnim dnem
 • Alpe Adria delavnico diagnostične citologije
 • Simpozije, srečanja in delavnice v sodelovanju z drugimi nacionalnimi združenji in podjetji
SZVMŽ podpira in sodeluje pri organizaciji srečanj:
 • Dermatološke sekcije SZVMŽ
 • VOG (Veterinary Orthopedic and Neurologic Group)
SZVMŽ sodeluje pri organizaciji:
 • Tečajev ortopedske kirurgije v sodelovanju z AO fundacijo (2010)
 • Delavnice Veterinary workshop on electroporation-based treatments (2016)
SZVMŽ informira člane o kongresni aktivnosti sorodnih združenj v sosednjih državah in v širšem evropskem prostoru.
Člani SZVMŽ so upravičeni do znižane kotizacije za kongrese in simpozije v organizaciji WSAVA in FECAVA in nacionalnih združenj veterinarjev za male živali, ki so člani FECAVA ali WSAVA.
Člani SZVMŽ imajo brezplačen dostop do on-line baze podatkov Vetstream Vetlexicon, ki nudi spletne klinične informacije s področja veterinarske oskrbe psov, mačk, kuncev in konj.
SZVMŽ pripravlja in ureja prevod smernic FECAVA in WSAVA.
SZVMŽ zastopa slovenske veterinarje, ki delujejo na področju male prakse in sodeluje pri oblikovanju standardov kakovosti in priporočil.

Ali je bila ta informacija koristna? • Članstvo v združenju je prostovoljno.
  Redni član združenja lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprej...

 • Pravice rednih članov združenja
  Pravice rednih članov združenja so: da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najbolj&sc...

 • Dolžnosti članov
  Dolžnosti članov so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja; da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k ...

 • Prenehanje članstva
  Članstvo v združenju preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s prenehanjem združenja, s smrtjo. Član prostovoljno i...